Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 786 (2008-07-23) buvo patvirtinta Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programa. Šios programos paskirtis: sukurti jūrinių žinių ekonomikos branduolį – sudaryti glaudesnės jūrinio mokslo, studijų ir verslo sąveikos sąlygas. Plačiau…

Naujienos asociacijos veikloje

2016 m lapkričio 17 d. įvyko asociacijos “Baltijos slėnis” naujos kadencijos valdybos posėdis, kuriam pirmą kartą pirmininkavo naujasis asociacijos prezidentas, Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „BEGA“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Aloyzas Kuzmarskis. Plačiau >>

2016 m. gruodžio mėn. Asociaciją “Baltijos slėnis” papildė nauji nariai: UAB “Ingeo” ir VšĮ “Pajūrio tyrimų ir planavimo Institutas”

Projektų naujienosparplaukiaMokslinių tyrimų laivas „Mintis“

2014 m. lapkričio 25 d. Klaipėdoje pakrikštytas AB „Vakarų laivų gamykla“ antrinėje bendrovėje „Vakarų Baltijos laivų statykla“ pastatytas Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivas. Laivui suteiktas „Minties“ vardas. 2015 m. vasario 26 d. Mokslinių tyrimų laivas „Mintis“ atliko pirmuosius mokslinius tyrimus Baltijos jūroje.

Laivo paskirtis – jūrinės aplinkos hidrologiniai, biologiniai ir geologiniai moksliniai tyrimai, jūrinės krypties specialistų rengimas. Laivo konstrukcijos sprendiniai (maža grimzlė, didelis manevringumas ir ekonomiškumas) užtikrina, kad darbai gali būti atliekami tiek atviroje jūroje, tiek priekrantėje ar uostų akvatorijose. 39 metrų ilgio ir 12 metrų pločio katamarano tipo laivo plaukiojimo rajonas – 200 jūrmylių nuo kranto. Laivas be apribojimų gali dirbti visoje Baltijoje ir kitose jūrose. Laivo autonomiškumas – 21 para, plaukiojimo nuotolis – 2500 jūrmylių. Laivas turi pirmos klasės dinaminio pozicionavimo sistemą, užtikrinančią tikslų laivo padėties išlaikymą, esant iki 18 m/s stiprumo vėjui ir iki 3,5 m bangos aukščiui. Laive įgula – iš 6 asmenų. Vienu metu laive gali dirbti 12 mokslininkų ir tyrėjų. Laivo gyvenamąsias patalpas sudaro 2 vienvietės ir 8 dvivietės kajutės.

Laive įrengtos trys stacionarios laboratorijos: hidrologinė-biologinė, geologinė ir hidroakustinė. Laive sukomplektuoti įrangos kompleksai įgalina tirti visus pagrindinius jūros aplinkos komponentus: jūros dugną, vandens storymę, biologinius objektus.

Plačiau apie laivo technines charakteristikas.
Laivo statybos dienoraštis.

portoAsociacija “Baltijos slėnis” nuo 2012 m. lapkričio 1 d. kartu su 13-a partnerių iš skirtingų Europos valstybių pradėjo įgyvendinti projektą REMCAP (angl. Resource Efficient Maritime Capacity), kuriuo siekiama stiprinti regioninius jūriniame sektoriuje veikiančius klasterius (angl. regional research driven clusters).

2013 m. lapkričio 14-15 dienomis asociacijos “Baltijos slėnis” ir Klaipėdos universiteto atstovai dalyvavo Porto (Portugalija) vykusiame antrąjame visuotiniame projekto susitikime. Susitikimo metu buvo aptarta veiklų pažanga ir artimiausios užduotys. Taip pat renginio dalyviams buvo pristatyta Porto universiteto Mokslo ir technologijų parko Jūros centro veikla, surengtas pažintinis vizitas į Porto uostą.