Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 786 (2008-07-23) buvo patvirtinta Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programa. Šios programos paskirtis: sukurti jūrinių žinių ekonomikos branduolį – sudaryti glaudesnės jūrinio mokslo, studijų ir verslo sąveikos sąlygas. Plačiau…