Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 786 (2008-07-23) buvo patvirtinta Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programa. Šios programos paskirtis: sukurti jūrinių žinių ekonomikos branduolį – sudaryti glaudesnės jūrinio mokslo, studijų ir verslo sąveikos sąlygas. Plačiau…

Skelbimas

Projektas ALLIANCE (Baltic Blue Biotechnology Alliance) skelbia idėjų konkursą mėlynųjų biotechnologijų vystymui.

Projektų naujienosparplaukia2015 m. vasario 27 d. Mokslinių tyrimų laivas „Mintis“ vakar atliko pirmuosius mokslinius tyrimus Baltijos jūroje. Buvo vykdomi darbai Šventosios ir Būtingės rajonuose.

Būtingės naftos terminalo rajone atlikti hidrologiniai, hidrobiologiniai ir vandens kokybės tyrimai. Šventosios rajone tirti jūros dugno biotopai, naudojant savaeiges povandeninio video filmavimo sistemas, daugiaspindulines gylių matavimo sistemas, stebimi jūroje žiemojantys paukščiai.

 
spalvotas2014 m. lapkričio 25 d. Klaipėdoje pakrikštytas AB „Vakarų laivų gamykla“ antrinėje bendrovėje „Vakarų Baltijos laivų statykla“ pastatytas Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivas. Laivui suteiktas „Minties“ vardas, o jo krikštamote tapo prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Laivas yra katamarano tipo, jo ilgis – 39 metrai, plotis – 12 metrų. Laivas skirtas plaukioti 200 mylių nuo kranto atstumu, esant vėjo greičiui iki 20 metrų, o bangų aukščiui − 3,5 metrų. Įgulą sudarys 6 žmonės, laive vienu metu galės dirbti iki 12 mokslininkų.

Plačiau apie laivo technines charakteristikas.

Prezidente-Mintis_Mokslinių tyrimų laivas yra sudėtinė Jūrinio slėnio branduolio kūrimo dalis. Numatoma, kad laivas bus naudojamas tiek moksliniams tikslams, tiek įvairių jūrinio sektoriaus veiklų poreikiams tenkinti: vykdyti jūrinės aplinkos monitoringą, žuvų išteklių tyrimus, reaguoti į taršos incidentus, vykdyti palaidoto cheminio ginklo rajonų taršos monitoringą ir kita. Šis laivas prisidės prie jūrų ūkyje planuojamų stambių infrastruktūros projektų bei, valstybės mastu, padės įgyvendinti ES jūrų politikos siekius.

 
L. Sėlenienė Prezidentei Daliai Grybauskaitei patikėta mokslinio laivo krikštamotės pareiga (15min.lt)
M. Ancevičė Prezidentė: tampame ne tik jūrine, bet ir moksline jūrine valstybe (vz.lt)
Laivas „Mintis” atveria Lietuvai jūros tyrimų erdvę (ve.lt)
Prezidentė: „Mintis“ padės įsitvirtinti Europos jūrinių tyrimų erdvėje (klaipeda.diena.lt)
Prezidentė dalyvavo mokslinio tyrimų laivo „Mintis“ vardo suteikimo ceremonijoje

portoAsociacija “Baltijos slėnis” nuo 2012 m. lapkričio 1 d. kartu su 13-a partnerių iš skirtingų Europos valstybių pradėjo įgyvendinti projektą REMCAP (angl. Resource Efficient Maritime Capacity), kuriuo siekiama stiprinti regioninius jūriniame sektoriuje veikiančius klasterius (angl. regional research driven clusters).

2013 m. lapkričio 14-15 dienomis asociacijos “Baltijos slėnis” ir Klaipėdos universiteto atstovai dalyvavo Porto (Portugalija) vykusiame antrąjame visuotiniame projekto susitikime. Susitikimo metu buvo aptarta veiklų pažanga ir artimiausios užduotys. Taip pat renginio dalyviams buvo pristatyta Porto universiteto Mokslo ir technologijų parko Jūros centro veikla, surengtas pažintinis vizitas į Porto uostą.