INOGEB LT-2

Klaipėdos universitetas 2010 m. lapkričio 1 d. pateikė VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai paraišką projekto „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra jūriniame slėnyje“ finansavimui pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto VP2-1 „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę VP2-1.4-ŪM-04-V Inogeb LT-2.

Šiuo projektu numatoma nutiesti Jūrinio slėnio teritorijoje vidaus inžinerinius tinklus ir komunikacijas, sujungti juos su išoriniais tinklais bei komunikacijomis bei pastatyti technologijų verslo įmonių inkubatorių.

Projekto įgyvendinimo metu bus:

  • nugriauti nereikalingi pastatai Jūrinio slėnio teritorijoje;
  • užbaigta statyti per slėnio teritorija einanti gatvė;
  • nutiesti vidaus inžineriniai tinklai ir komunikacijos bei sutvarkyta teritorijos aplinka (įrengtos šilumos, vandens, elektros, ryšių tiekimo komunikacijos, privažiavimo keliai ir pėsčiųjų takai bei sutvarkyta aplinka);
  • pastatytas 2000 kv.m. verslo technologijų inkubatoriaus pastatas;
  • įsigyta 3D modeliavimo bei mechaninio apdirbimo įranga.

Projekto pareiškėjasKlaipėdos universitetas.
Projekto partnerisKlaipėdos mokslo ir technologijų parkas.

Projekto biudžetas – 23,7 mln. Lt.

Projekto stebėsenos rodikliai:

  • Investicijoms parengto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) teritorijos plotas 10 ha;
  • Paremto technologijų parko infrastruktūros objekto plotas 2000 kv.m.;
  • Įsikūrę smulkaus ir vidutinio verslo 10 subjektų paremtame technologijų parko infrastruktūros objekte per 3 metus po projekto įgyvendinimo;