Valdyba

Eimutis Juzeliūnas, Klaipėdos universiteto rektorius
Viktoras Senčila, Aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius
Jūratė Kriaučiūnienė, Lietuvos energetikos instituto Hidrologijos laboratorijos vadovė
Roma Stubrienė, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko direktorė
Valentinas Greičiūnas, Klaipėdos miesto garbės pilietis
Aloyzas Kuzmarskis, UAB Jūrų krovinių kompanijos „Bega“ generalinis direktorius
Audrius Pauža, AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO)” generalinis direktorius
Arnoldas Šileika, AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinis direktorius
Vaclovas Petkus, Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas
Gintautas Kutka, Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdomasis direktorius
Viktorija Vaitkevičienė, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centro direktorė