Veiklos viešinimas

Jūros mokslų ir švietimo forumo paskaitos (įgyvendinant projektą „Asociacijos „Baltijos slėnis“ veiklos stiprinimas (BALTIJA)):

2010 lapkričio 18 d. Vieša paskaita „Studente, nenutekink savo proto į užsienį! Realizuok save Jūriniame Slėnyje“:

2010 m. gruodžio 2-3 d. Konferencija „Naftos išsiliejimų poveikio Baltijos jūros aplinkos būklei mažinimas ir prevencinių priemonių kūrimas“. Konferencijos protokolas (anglų k.)

Konferencijos pranešimai (anglų k., pdf):