Misija

Asociacija “Baltijos slėnis”, vienijanti mokslo, studijų ir verslo institucijas:

  • užtikrina viešąją prieigą visiems “Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai” dalyviams ir kontroliuoja, kad visi dalyviai vystydami savo veiklą slėnyje laikytųsi asociacijos nustatytų taisyklių;
  • sudaro strateginius, plėtros planus, vykdo slėnio rinkodarą, atstovauja slėnio dalyvių bendriesiems interesams savivaldos ir valstybės institucijose, vykdo bendrus projektus;
  • plėtoja ryšius su kitais Lietuvos integruotais mokslo, studijų ir verslo slėniais, užsienio šalių partneriais, tarptautinėmis organizacijomis, skatina Asociacijos narių ir kitų Jūrinio mokslo slėnio dalyvių bendradarbiavimą;