Projekto JŪRA aprašymas

LR Švietimo ir mokslo ministerija, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Klaipėdos universitetas 2009 m. gruodžio 31 d. pasirašė projekto Nr. VP2-1.1.-ŠMM- 04-V-01-003 „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Šiuo projektu siekiama sukurti šiuolaikinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą bendrosioms Lietuvos jūrinio sektoriaus mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms.

Projekto pradžia: 2009 12 31
Projekto pabaiga: 2013 12 31
Projekto vadovė: doc. dr. Z. R. Gasiūnaitė
Projekto pareiškėjasKlaipėdos universitetas;
Partneriai Gamtos tyrimų centras ir Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.
Projekto biudžetas: 89,181 mln. Lt.

Projekto įgyvendinimo metu bus:

  • pastatytas mokslinių laboratorijų pastatas H. Manto g. 84, Klaipėdoje, pritaikytas Jūros ekosistemų, Jūros chemijos, Vandens transporto technologijų ir Jūrinių konstrukcijų patikimumo laboratorijoms, įsigyta mokslinių tyrimų įranga (įrangos komplektai 4 mokslinėms laboratorijoms),
  • pastatytas daugiafunkcinis laivas, skirtas vykdyti visus pagrindinius mokslinius okeanografinius tyrimus ir tenkinantis tarpsektorinius Lietuvos jūrinių tyrimų poreikius, įsigyta Jūros ir kranto zonos tyrimų įranga;
  • atnaujinta bendrųjų ir specializuotų auditorijų studijų įranga bei įsigyta šiuolaikinė laboratorinė įranga tarpkryptinėms ir tarpdisciplininėms mokomosioms laboratorijoms jūrinio sektoriaus specialistų rengimui;
  • renovuotos ir pritaikytos studijoms Gamtos tyrimų centro Pajūrio biologijos stotis, esanti Neringos sav., Neringos m., Kalno g. 22, ir Hidrobiologinių tyrimų laboratorija, esanti Šilutės raj. sav., Ventės km.;
  • atnaujinta Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studijų įranga.

Projekto stebėsenos rodikliai:

  • Sukurta 60 darbo vietų mokslininkams;
  • Pasirašytos 8 bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių;
  • Sukurta (atnaujinta) 10 mokomųjų laboratorijų;
  • Sukurtos ir aprūpintos įranga 4 mokslinės laboratorijos;
  • Sukurtas mokslinių tyrimų centras.

Dokumentai: