Projektai
 • Resource Efficient Maritime Capacity (REMCAP)
  Efektyvaus jūrinių išteklių naudojimo gebėjimų stiprinimas

  Asociacija “Baltijos slėnis” nuo 2012 m. lapkričio 1 d. kartu su 13-a partnerių iš skirtingų Europos valstybių pradėjo įgyvendinti projektą REMCAP (angl. Resource Efficient Maritime Capacity), kuriuo siekiama stiprinti regioninius jūriniame sektoriuje veikiančius klasterius (angl. regional research driven clusters).

  REMCAP projekte dalyvauja 6 Europos jūriniai klasteriai. Keturi iš jų yra ankstesnio EMSAC (angl. European Marine Science Application Consortium) projekto partneriai – Prancūzijos Pole Mer PACA, Didžiosios Britanijos South Coast Maritime Gateway, Švedijos West Sweden Maritime Cluster, Airijos South West Ireland Marine Cluster, o du – naujai prisijungę partneriai: Potugalijos Oceano XXI ir Lietuvos Jūrinio sektoriaus atstovai. Vadovaujantysis projekto partneris – Marine South East Ltd bendrovė, atstovaujanti Didžiosios Britanijos jūrinį klasterį.

  Pagrindinės projekto veiklos yra šios: klasterių charakterizavimas, identifikuojant klasterio stiprybes, silpnybes, neatitikimą tarp realių verslo poreikių ir esamų mokslinių tyrimų išteklių ir infrastruktūros; inovacinių prioritetų kiekviename klasteryje nustatymas, įvertinant perspektyvinį inovacijų ir technologijų poreikį jūriniuose versluose; partnerių bendradarbiavimo klasterio viduje ir tarptautinėje rinkoje stiprinimo galimybių stiprinimas; prielaidų sumaniai klasterio specializacijai (angl. smart specialization) atsirasti identifikavimas; klasterių veiklos planų parengimas; klasterių vidaus ir išorės bendradarbiavimo galimybių ir integracijos stiprinimas.

  Projektas finansuojamas ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų programos, bendra projekto vertė – 2.069.644 Eur. Projektas truks iki 2015 m. lapkričio 1 d.

  Projekto REMCAP naujienlaiškis, brošiūra

 • LR Švietimo ir mokslo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir asociacija “Baltijos slėnis” 2010 m. balandžio 1 d. pasirašė projekto Nr. VP1-3.1.-ŠMM- 05-K-01-034 „Asociacijos „Baltijos slėnis“ veiklos stiprinimas (BALTIJA)“ finansavimo ir administravimo sutartį.

  Projekto įgyvendinimas baigtas 2012 m. rugsėjo 30 d.