Mokslinių tyrimų laivo statyba

Atnaujinta 2014 m. lapkričio 25 d.

Klaipėdos universitetas ir UAB Vakarų Baltijos laivų statykla 2012 metų lapkričio 15 dieną pasirašė mokslinių tyrimų laivo projektavimo ir statybos sutartį.

Laivo projektavimas ir statyba finansuojami iš projekto „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“ lėšų (2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“), sutarties kaina yra 33,5 mln. litų.

Naujai statomas Mokslinių tyrimų laivas yra sudėtinė Jūrinio slėnio branduolio kūrimo dalis. Numatoma, kad laivas bus naudojamas tiek moksliniams tikslams, tiek įvairių jūrinio sektoriaus veiklų poreikiams tenkinti: vykdyti jūrinės aplinkos monitoringą, žuvų išteklių tyrimus, reaguoti į taršos incidentus, vykdyti palaidoto cheminio ginklo rajonų taršos monitoringą ir kita. Šis laivas prisidės prie jūrų ūkyje planuojamų stambių infrastruktūros projektų bei, valstybės mastu, padės įgyvendinti ES jūrų politikos siekius.

2013 metų kovo mėnesį buvo atlikti laivo modelio bandymai, o liepos pabaigoje – pradėti korpuso gamybos darbai.

blokai_ir_grandblokai
Laivo korpuso statybos ir surinkimo technologiją yra tokia: laivas yra statomas atskiromis dalimis, kurias sudaro sekcijos, blokai ir grandblokai (paveikslėlyje Grand Unit).

Blokai ir sekcijos yra statomi atskirai, vėliau jungiami į vadinamus „grandblokus“. Pagaminti grandblokai yra paruošiami dažymui, nudažomi, instaliuojama laivo įranga ir vėliau jie yra sujungiami. Tuomet yra prijungiama vairinė – blokas nr. 8 ir falškaminas, arba blokas nr. 7. Po to sujungimai paruošiami dažymui, dažomi ir ruošiamasi laivą nuleisti į vandenį. Laivas bus nuleidžiamas plaukiojančio doko pagalba. Po nuleidimo bus instaliuojama likusi įranga, laivas bandomas prie krantinės, atliekami eigos bandymai jūroje ir, jei laivas atitiks visus užsakovo lūkesčius, – laivas bus priduodamas.

 

Laivo statybos fotodienoraštis

2013 m. liepos 26 d.
Pradėta laivo korpuso gamyba. Norvegų projektuotojams Multi Maritime paruošus techninį projektą, šią dieną buvo pjaunamos pirmosios korpuso dalys.

Detalės išpjautos plazmine pjovimo įranga AB „Vakarų laivų gamykla“ dukterinėje įmonėje UAB „Vakarų Metalgama“, o vėliau pristatyta į “>UAB Vakarų Baltijos laivų statykla, kurioje prasidėjo sekcijų 02a ir 03a surinkimo ir suvirinimo darbai.

2013 m. spalio 17 d. – 2013 m. spalio 24 d.
Laivo statyba pradėta nuo 02a ir 03a sekcijų, kurios yra apatinės statomo laivo korpusų dalys. Kadangi laivo korpuso tipas yra katamaranas, tad šių dalių yra po dvi, ir iki sujungimo su blokais 2 ir 3 jos yra atskiros. Šiose sekcijose yra išdėstyta didžioji laivo skysčių talpyklų (tankų) dalis. Sekcijos gaminamos „aukštyn kojom“, t.y. apverstos, dėl to yra žymiai patogiau atlikti dugninės apsiuvos montavimo ir virinimo darbus. Vėliau jos bus atverčiamos į teisingą padėtį ir prijungiamos prie atitinkamų blokų. Šiuo metu surenkamos ir virinamos minėtos sekcijos.

2013 m. spalio 25 d. – 2013 m. lapkričio 5 d.
Šiomis dienomis buvo atliktos sekcijų vizualinės surinkimo ir suvirinimo siūlių apžiūros iki pradedant montuoti ir virinti dugno ir bortų atsiuvą. Po apžiūrų dugno ir bortų apsiuva pradėta montuoti abiejų bortų 02a sekcijoms ir 03a kairiojo borto sekcijai. Atlikus apsiuvos montavimą bus virinamos vertikalios siūlės bei horizontaliosios siūlės esančios iš viršaus, t.y. ant laivo dugno. Vėliau sekcijos bus atverčiamos į „teisingąją“ padėtį ir tuomet seks likusių horizontaliųjų siūlių suvirinimo darbai.

2013 m. lapkričio 6 d. – 2013 m. lapkričio 15 d.
Šiuo laikotarpiu buvo sumontuota ir suvirinta likusi sekcijų 02a ir 03a abiejų korpusų dugninė ir bortinė apsiuva. Išilginės ir lengvai prieinamos siūlės buvo virinamos automatine virinimo įranga. Vėliau, pastačius visas sekcija į „teisingą“ padėtį sekė sekcijų vizualinės surinkimo ir suvirinimo siūlių apžiūros po apsiuvos surinkimo ir virinimo darbų. Pagal klasifikacinės bendrovės atstovo pasirinkimą, gamyklos laboratorija atliko dugno ir bortų suvirinimo siūlių rentgeno testus.

2013 m. lapkričio 18 d. AB „Vakarų laivų gamykla“ dukterinėje įmonėje UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla” įvyko Mokslinių tyrimų laivo statybos pradžios – kylio padėjimo ceremonija.

Laivo statybos atgarsiai spaudoje:
Vakarų Baltijos laivų statykloje Klaipėdos Universiteto Mokslinių tyrimų laivo statybos pradžios šventė
Uostamiestyje per metus iškils 33 mln. Lt kainuosiantis Klaipėdos universiteto laivas-laboratorija
Klaipėdoje pradėtas statyti KU Mokslinių tyrimų laivas
Klaipėdos universitetas statosi naują mokslinių tyrimų laivą
Statomas unikalus mokslinių tyrimų laivas

2013 m. gruodžio 15 d. – 2014 m. sausio 6 d.

schemaAtlikus 02a ir 03a sekcijų gamybą, buvo pradėtas blokų 2 ir 3 detalių pjaustymo ir mikropanelių gamybos darbai. Mikropanelės tai plokštuminės korpuso dalys, kurias dažniausiai yra virinamos automatiniu būdų, taip išgaunant lygesnes bei kokybiškesnes suvirinimo siūles. Bloko 2 mikropanelės ir kitos dalys pradėtos rinkti į tūrinę konstrukcija taip pat „aukštyn kojom“ t.y. apverstoje padėtyje. Kadangi 2 blokas yra ties jungiančiąją katamarano korpuso dalimi – šis blokas yra vientisas. Prie 2 bloko vėliau bus jungiamos abi 02a sekcijos. Šiame bloke bus išdėstyti mašinų skyriai. Fotografijose matosi šio bloko viršutinės dalies (katamarano korpusų jungiančiosios dalies) surinkimo darbai.

2014 m. sausio 7 d. – 2014 m. sausio 22 d.

1. Dalijimas i blokus ir grandblokus 2 blokasŠiame laikotarpyje buvo atliekami blokų 2 ir 3 surinkimo darbai ir virinimo darbai. Sudėtingiausia centrinė korpuso (katamarano korpusus jungiančioji) dalis buvo virinama kelis kartus verčiant blokus. Dėl didelių gabaritų, blokai buvo užkeliami ant transportavimo platformos į gabenami į apvertimui skirtą vietą, iš kur vėliau apvertus sugražinta į pradinę surinkimo-suvirinimo vietą.

Taip pat buvo pradėti 03b laivo priekinės sekcijos pjaustymo ir surinkimo darbai. Šiose dalyse bus montuojami pavairavimo mechanizmai ir keletas tankų. Šios sekcijos surinkimo ir virinimo darbai yra gana sudėtingi, dėl sąlyginai mažų erdvių lyginant su kitais blokais ir sekcijomis.

2014 m. sausio 23 d. – 2014 m. vasario 15 d.

1. Dalijimas i blokus ir grandblokus 6 blokasPer šį laikotarpį buvo baigta blokų 2 ir 3 didžioji dalis rinkimo ir virinimo darbų. Tuomet buvo atgabentos ankščiau pagamintos sekcijos 02a ir 03a, kurios šiuo metu yra montuojamos prie blokų 2 ir 3. 03b laivapriekinės sekcijos surinkimoir virinimo darbai stipriai pasistūmėjo į priekį – surinkta pagrindinė konstrukcija bei pradėtas bortinės ir dugno apsiuvos montavimas bei virinimas. Vasario mėn. pradžioje į gamyklą buvo pristatyti pavairavimo mechanizmai, kurie pradėti montuoti į sekciją 03b.

Taip pat buvo pradėti 6 bloko surinkimo darbai. Šeštame bloke bus išdėstytos gyvenamosios patalpos įgulai ir moksliniam personalui.

2014 m. vasario 16 d. – 2014 m. kovo 12 d.

Šiame laikotarpyje buvo vykdomi sujungtų blokų 2+02a bei 3+03a sujungimo siūlių suvirinimo darbai, bei atlikti liukų bei trapų į tankus montavimo darbai. Taip pat buvo pabaigta 3b ir 6 blokų didžioji surinkimo ir suvirinimo darbų dalis.

Užbaigus minėtus darbus planuojamas 2 grandbloko, kurį sudarys 03a+3, 3b ir 6 blokai ir sekcijos, sujungimo darbai.

2014 m. kovo 13 d. – 2014 m. kovo 20 d.

1. Dalijimas i blokus ir grandblokus 1 blokasŠiame etape ima ryškėti laivo formos. Baigti 6 ir 3 b blokų gamybos darbai ir pradėti 2 grandbloko jungimo ir virinimo darbai.

Pradėtas 1 bloko surinkimas.

2014 m. kovo 21 d. – 2014 m. balandžio 20 d.

1. Dalijimas i blokus ir grandblokus FinalPer šį laikotarpį buvo formuojamas 2 grandblokas, į kurio sudėtį yra įtraukti sekantys blokai ir sekcijos: 2+02a, 3+03a, 3b, 6 ir 5. Blokai 2+02a, 3+03a, 3b ir 6 yra baigti ir sumontuoti į 2 granbloko junginį. 5 blokas yra renkamas ir bus prijungtas prie 2 grandbloko.

1 grandbloko sudėtyje liko 1 blokas ir falšbortai (4 blokas). Šiuo laikotarpių buvo pilnai suformuoti 1 ir 4 blokai, 1 blokas atverstas į „teisingą“ padėtį ir vėliau buvo prijungti falšbortai – 4 blokas.

Taip pat šiuo laikotarpių buvo pradėti aliuminio virinimo darbai – tiltelio gamyba.

Pilnai pabaigta falškamino ir šildymo-vėdinimo-kondicionavimo patalpos gamyba.

Toliau, po pagrindinių variklių montavimo, bus jungiami 2 ir 1 grandblokai į vientisą korpusą, montuojamas tiltelis ir falškaminas.

2014 m. balandžio 21 d. – 2014 m. gegužės 16 d.

Šiame laikotarpyje buvo sujungti 1 ir 2 grandblokai į vientisą korpusą. Paraleliai buvo baigti formuoti ir virinti tiltelis, šildymo – vėdinimo patalpa bei falškaminas. Visi šie elementai ir 5 blokas buvo pradėti montuoti ant pilnai surinkto korpuso. Prieš sujungiant 1 ir 2 grandblokus, į mašinų skyrių patalpas buvo įkelti pagrindiniai varikliai-dyzelgeneratoriai. Taip pat į statyklą buvo pristatyta ir pradėta montuoti: hidraulikos agregatas, pagrindinių variklių išmetimo sistemos duslintuvai, kajučių iliuminatoriai, įvairios įrangos pamatai bei laivo vamzdynų detalės.

Atlikus vamzdžių montavimo darbus tankuose buvo vykdomi šių tankų slėginiai bandymai. Pradėti korpuso apsiuvos ir denių lyginimo darbai.

Tolesniame etape toliau bus montuojami įvairios įrangos pamatai bei denio įranga. Vėliau bus atliekami korpuso paruošimo dažymui darbai.

2014 m. gegužės 17 d. – 2014 m. birželio 15 d.

Montuojamos įvairios įdėtinės laivo detalės, gaminami ir montuojami laivinės įrangos pamatai. Elektrikai pradėjo tiesti pamatus ir tvirtinimus elektros laidų trasoms, pasiruošė laikiklius ir pamatus elektros įrangai vidaus patalpose, mašinų skyriuose ir ant denių. Taip pat buvo sumontuota didelė dalis laivo vamzdynų, tęsiami laivo tankų slėgio testai. Azimutinių sraigtų gamintojų „Shottel“ atstovai specialaus tekinimo būdu atliko pamatų-lizdų paruošima laivo azimutinių sraigtų montavimui.

Per šį laikotarpį buvo derinami laivo vidaus apdailos, navigacinių konsolių išdėstymo ir laboratorijų įrengimo klausimai. Laikotarpio pabaigoje buvo atliekami paviršių lyginimo, valymo ir kiti paruošiamieji darbai laivo transportavimui į dažymo kamerą.

2014 m. birželio 14 d. 14 valandą laivas specialaus transporterio pagalba buvo nugabentas į dažymo kamerą, kuri yra gamyklos teritorijoje. Dažymo darbus planuojama atlikti per 2-3 savaites. Šiuo metu projektuojami laivo stiebas, mažasis A-frame ir keletas smulkių detalių kurios po gamybos bus nudažytos atskirai.

2014 m. birželio 15 d. – 2014 m. liepos 1 d.

Laivo paruošiamieji ir dažymo darbai buvo atlikti gamyklos dažymo kameroje. Nugabenus laivą į kamerą buvo atliekami valymo, cinkuotų ir nerūdijančio plieno detalių uždengimo darbai. Atlikus smėliavimo darbus po dažų inspektoriaus apžiūros laivas buvo gruntuojamas ir dažomas. Vėliau laivas buvo ištrauktas ir nugabentas prie nulinės navos, kurioje „po stogu“ bus atliekami tolesni įrangos montavimo darbai.

2014 m. liepos 2 d. – 2014 m. liepos 22 d.

Nulinėje navoje, po stogu tęsiami įrangos montavimo darbai. Buvo pristatyti ir pradėti montuoti: azimutiniai varytuvai, pagrindiniai propulsiniai elektros varikliai, pavairavimo mechanizmų elektros varikliai, įvairių sistemų siurbliai, kompresoriai, separatoriai, vandens paruošimo ir valymo sistemų komponentai. Laive tęsiami vamzdžių ir kabelinių trasų montavimo darbai. Kai kuriose patalpose pradėti izoliacijos montavimo darbai. Taip pat buvo pristatyti denio mechanizmai: švartavimo įranga, kėlimo įranga, didysis A-fram‘as bei teleskopinis kranas skirtas batometrų konteineriui. Pristatyta bei pradėta montuoti ir fenderinė laivo apsauga.

2014 m. liepos 23 d. – 2014 m. rugsėjo 14 d.

Šį laikotarpį buvo tęsiami denio ir mašinų skyrių įrangos montavimo darbai. Pradėti montuoti ventiliacijos įrengimai ir vamzdynai. Buvo pagamintas ir sumontuotas stiebas, pradėta montuoti stiebo įranga bei navigaciniai žiburiai. Buvo pradėti mechanizmų ir elektros įrengimų pajungimo darbai. Taip pat per šį laikotarpį buvo atlikta didelė dalis izoliavimo darbų bei pradėtas vidinių patalpų dengimas panelėmis. Išlieti išlyginamieji sluoksniai epoksidinėms grindims, paklotos „plaukiojančios grindys“ kajučių zonoje, poilsio ir kitose patalpose. Antrame denyje atlikti dengimo mediena darbai.

Pagamintas ir sumontuotas mažasis „moonpool“ šulinys, skirtas operacijoms su daugiaspinduliniu echolotu, pagamintas ir sumontuotas šoninis polius skirtas įvairiai akustinei įrangai.
Tiltelyje pradėti montuoti navigacinės konsolės komponentai, vedžiojamos laidų trasos ir pradėta montuoti navigacinė įranga.

Laikotarpio pabaigoje buvo atlikti paruošiamieji darbai laivo nuleidimui: patikrintas tankų sandarumas, užbortinės jungtys ir vamzdynai, laivinio echoloto ir greičio lago sandarumas. Užpilta alyvą į pagrindinių sraigtų kolonėles ir pavairavimo mechanizmų reduktorius. Uždėtas paskutinis dažų sluoksnis ant laivo bortų. 2014.09.15 planuojamas mokslinių tyrimų laivo „MINTIS“ nuleidimas ant vandens.

Paskutinė diena prieš nuleidimą ant vandens

2014 rugsėjo 15 d.

A. Pilaitienė. Į vandenį nuleistas Lietuvos meistrų pastatytas mokslinis laivas (lrytas.lt)

2014 lapkričio 25 d.

Klaipėdoje pakrikštytas AB „Vakarų laivų gamykla“ antrinėje bendrovėje „Vakarų Baltijos laivų statykla“ pastatytas Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivas. Laivui suteiktas „Minties“ vardas, o jo krikštamote tapo prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Laivas yra katamarano tipo, jo ilgis – 39 metrai, plotis – 12 metrų. Laivas skirtas plaukioti 200 mylių nuo kranto atstumu, esant vėjo greičiui iki 20 metrų, o bangų aukščiui − 3,5 metrų. Įgulą sudarys 6 žmonės, laive vienu metu galės dirbti iki 12 mokslininkų. Plačiau apie laivo technines charakteristikas.

L. Sėlenienė Prezidentei Daliai Grybauskaitei patikėta mokslinio laivo krikštamotės pareiga (15min.lt)
M. Ancevičė Prezidentė: tampame ne tik jūrine, bet ir moksline jūrine valstybe (vz.lt)
Laivas „Mintis” atveria Lietuvai jūros tyrimų erdvę (ve.lt)
Prezidentė: „Mintis“ padės įsitvirtinti Europos jūrinių tyrimų erdvėje (klaipeda.diena.lt)
Prezidentė dalyvavo mokslinio tyrimų laivo „Mintis“ vardo suteikimo ceremonijoje