Studijų įrangos atnaujinimas

2011 02 08 Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje atidarytas modernus daugiafunkcinis navigacinis treniruoklis NTPRO 5000. Ši 3,2 mln. Lt kainavusi viena moderniausių Europoje įranga yra skirta tiek profesionalių jūrininkų kvalifikacijos tobulinimui, tiek studentų mokymui.

Treniruoklio įrengimo finansavimo šaltiniai:

  • Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos specialioji švietimo plėtros programa – 1,3 mln. Lt,
  • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programa (projektas „Žvejybinių laivų, kurių BT mažesnis nei 500, plaukiojančių Baltijos jūroje, mokymai kapitono diplomui gauti“) – per 322 tūkst. Lt,
  • Ekonomikos augimo veiksmų programa (projektas„Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros stiprinimas (JŪRA)“ – per 809 tūkst. Lt.,
  • 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa (projektas „Latvijos ir Lietuvos jūrinio sektoriaus konkurencingumo didinimas tobulinant jūrininkų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą” (LTLVMARINE) – per 822 tūkst. Lt.

Apie navigacinį treniruoklį žiniasklaidoje:

Grįžti į projekto JŪRA rezultatus