Jūros mokslų ir švietimo forumo viešoji paskaita „Senasis Klaipėdos uostas“

2011 m. lapkričio 24 d. 14 val.

Organizatorius: asociacija „Baltijos slėnis“.

Pranešėjas – dr. Eduardas Červinskas

Jūros mokslų ir švietimo forumas – viena iš veiklų įgyvendinant projektą „Asociacijos „Baltijos slėnis“ veiklos stiprinimas (BALTIJA)“. Forumo tikslas – skatinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą, skleisti mokslo žinias visuomenei ir stiprinti socialinius ryšius su Klaipėdos miesto ir regiono bendruomenėmis. Forumo paskaitose laukiami ne tik mokslininkai, dėstytojai, tyrėjai, studentai, bet ir visuomenės atstovai bei visi, neabejingi jūros problemoms.

Dr. Eduardas Červinskas – geografas, fizinių mokslų daktaras. 1951 m. dalyvavo pirmoje kompleksinėje Kuršių marių tyrimo ekspedicijoje. 1954–1982 m. organizavo Kuršių marių ir Nemuno deltos tyrimus, paskelbė straipsnių apie vandens apykaitą Klaipėdos sąsiauryje, Nemuno deltos ir Kuršių marių hidrologinį režimą, nuosėdų kaupimąsi, marių kranto linijos ir dugno reljefo keitimąsi, Kuršių marių kartografinio vaizdo raidą. Monografijų “Lietuvos TSR fizinė geografija” ir “Kuršių marios” vienas autorių. Įvairių šalių archyvuose surinko gausią kartografinę ir kitą medžiagą apie Lietuvos pajūrį ir marias. 1959 m. apdovanotas LTSR valstybine premija, 1981 m. suteiktas nusipelniusio Lietuvos hidrometeorologo vardas.