Įvykių archyvas
Jūros mokslų ir švietimo forumo viešosios paskaitos

2012 m. rugpjūčio 30 d.

Organizatorius: asociacija „Baltijos slėnis“.

„ABIORAS: scientific diversity and promising activity“
Pranešėjas – dr. Vadim Sivkov (paskaitos kalba – rusų)

„Lietuvos jūrų muziejus: naujų galimybių beieškant“
Pranešėja – Olga Žalienė (paskaitos kalba – lietuvių)

Jūros mokslų ir švietimo forumas – viena iš veiklų įgyvendinant projektą „Asociacijos „Baltijos slėnis“ veiklos stiprinimas (BALTIJA)“. Forumo tikslas – skatinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą, skleisti mokslo žinias visuomenei ir stiprinti socialinius ryšius su Klaipėdos miesto ir regiono bendruomenėmis. Forumo paskaitose laukiami ne tik mokslininkai, dėstytojai, tyrėjai, studentai, bet ir visuomenės atstovai bei visi, neabejingi jūros problemoms.

dr. Vadim Sivkov – geologas, okeonologas, geologijos mokslų daktaras. Rusijos mokslų akademijos Okeonologijos instituto Atlanto skyriaus vadovas. Pagrindinės tyrimų sritys: sedimentologija, nešmenų transportas, geoekologija.

Olga Žalienė – muziejininkė, istorikė. Lietuvos jūrų muziejaus direktorė, Lietuvos muziejų asociacijos pirmininko pavaduotoja, valdybos narė, Valstybės kultūros paveldo komisijos narė. 2006 m. buvo išrinkta metų klaipėdiete, 2007 m. apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

IEEE/OES Baltic International Symposium “Ocean: Past, Present and Future.Climate Change Research, Ocean Observations & Advanced Technologies for Regional Sustainability”

2012 m. gegužės 8-11 dienomis, Klaipėdoje.

Daugiau informacijos simpoziumo tinklalapyje.

Jūros mokslų ir švietimo forumo viešoji paskaita „Managing fouling of vessels”

2012 m. kovo 8 d. 15 val.

Organizatorius: asociacija „Baltijos slėnis“.

Pranešėjas – Dan Minchin

Pranešimo santrauka (docx).

Jūros mokslų ir švietimo forumas – viena iš veiklų įgyvendinant projektą „Asociacijos „Baltijos slėnis“ veiklos stiprinimas (BALTIJA)“. Forumo tikslas – skatinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą, skleisti mokslo žinias visuomenei ir stiprinti socialinius ryšius su Klaipėdos miesto ir regiono bendruomenėmis. Forumo paskaitose laukiami ne tik mokslininkai, dėstytojai, tyrėjai, studentai, bet ir visuomenės atstovai bei visi, neabejingi jūros problemoms.

Dr. Dan Minchin – Airijos jūrų biologas, pasaulyje pripažintas jūrų akvakultūros ir žuvininkystės specialistas, biologinių invazijų tyrinėtojas. Gavęs magistro laipsnį Britų Kolumbijos universitete Kanadoje ir daktaro laipsnį Dublino universitete Airioje, dr. D. Minchin teikė konsultacijas akvakultūros, invazinių rūšių monitoringo, laivų biologinių apaugų kontrolės klausimais Pasaulio maisto organizacijai (FAO), įvairioms vyriausybinėms ir komercinėms struktūroms Australijoje, Japonijoje, Pietų Afrikoje, JAV, Norvegijoje, Britanijoje ir kitose šalyse. Jis tyrinėjo TBT turinčių dažų poveikį jūros organizmams; paskelbė apie 200 mokslinių straipsnių; dalyvavo ES finansuojamuose projektuose ALARM, DAISIE, VECTORS. D. Minchin – privačios mokslinių tyrimų kompanijos Marine Organism Investigations įkūrėjas ir savininkas, nevyriausybinės tyrimų organizacijos Lough Derg Science Group direktorius.

Jūros mokslų ir švietimo forumo viešoji paskaita „Nitrogen cycling in ecosystems”

2012 m. sausio 19 d. 15 val.

Organizatorius: asociacija „Baltijos slėnis“.

Pranešėjas – dr. Marco Bartoli

Jūros mokslų ir švietimo forumas – viena iš veiklų įgyvendinant projektą „Asociacijos „Baltijos slėnis“ veiklos stiprinimas (BALTIJA)“. Forumo tikslas – skatinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą, skleisti mokslo žinias visuomenei ir stiprinti socialinius ryšius su Klaipėdos miesto ir regiono bendruomenėmis. Forumo paskaitose laukiami ne tik mokslininkai, dėstytojai, tyrėjai, studentai, bet ir visuomenės atstovai bei visi, neabejingi jūros problemoms.

Marco Bartoli 1996 m. apsigynė disertaciją „Benthic fluxes of nitrogen and phosphorus in coastal lagoons with different primer producers“. Šiuo metu M. Bartoli dirba Aplinkos mokslų departamente, Parmos universitete (Italija). Lektorius kaip biogeochemijos specialistas puikiai žinomas ne tik Europoje, bet ir JAV. M. Bartoli jau ne pirmus metus glaudžiai bendradarbiauja su Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimo ir planavimo instituto mokslininkais ir jau ne vieną kartą yra atvykęs vykdyti tyrimų Kuršių mariose. M. Bartoli pagrindinė tyrimų kryptis – deguonies, anglies ir maistmedžiagių biogeocheminių ciklų analizė sekliose priekrantės ekosistemose. Lektorius yra publikavęs daugiau nei 60 mokslinių straipsnių.

Jūros mokslų ir švietimo forumo viešoji paskaita „Senasis Klaipėdos uostas“

2011 m. lapkričio 24 d. 14 val.

Organizatorius: asociacija „Baltijos slėnis“.

Pranešėjas – dr. Eduardas Červinskas

Jūros mokslų ir švietimo forumas – viena iš veiklų įgyvendinant projektą „Asociacijos „Baltijos slėnis“ veiklos stiprinimas (BALTIJA)“. Forumo tikslas – skatinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą, skleisti mokslo žinias visuomenei ir stiprinti socialinius ryšius su Klaipėdos miesto ir regiono bendruomenėmis. Forumo paskaitose laukiami ne tik mokslininkai, dėstytojai, tyrėjai, studentai, bet ir visuomenės atstovai bei visi, neabejingi jūros problemoms.

Dr. Eduardas Červinskas – geografas, fizinių mokslų daktaras. 1951 m. dalyvavo pirmoje kompleksinėje Kuršių marių tyrimo ekspedicijoje. 1954–1982 m. organizavo Kuršių marių ir Nemuno deltos tyrimus, paskelbė straipsnių apie vandens apykaitą Klaipėdos sąsiauryje, Nemuno deltos ir Kuršių marių hidrologinį režimą, nuosėdų kaupimąsi, marių kranto linijos ir dugno reljefo keitimąsi, Kuršių marių kartografinio vaizdo raidą. Monografijų “Lietuvos TSR fizinė geografija” ir “Kuršių marios” vienas autorių. Įvairių šalių archyvuose surinko gausią kartografinę ir kitą medžiagą apie Lietuvos pajūrį ir marias. 1959 m. apdovanotas LTSR valstybine premija, 1981 m. suteiktas nusipelniusio Lietuvos hidrometeorologo vardas.