Įvykių archyvas
Jūriniame slėnyje mokslo ir verslo sąveikai gilinti – naujos pajėgos ir galimybės

Lapkričio 17 d. įvyko asociacijos “Baltijos slėnis” naujos kadencijos valdybos posėdis, kuriam pirmą kartą pirmininkavo naujasis asociacijos prezidentas, Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „BEGA“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Aloyzas Kuzmarskis.

Asociacijos „Baltijos slėnis“ vadovų kaita įvyko pasibaigus ankstesnio jos prezidento Valentino Greičiūno kadencijai.

Iki šiol asociacijoje, vienijančioje mokslo, studijų bei verslo institucijas, buvo trylika narių. Ketvirtadienį posėdžiavusi „Baltijos slėnio“ valdyba patvirtino dar dviejų naujų narių prašymus įstoti į asociaciją. Tai – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas ir uždara akcinė bendrovė „INGEO“. Abi šios organizacijos atlieka mokslinius tyrimus, kurie yra pritaikomi planuojant ar vykdant įvairias ūkines veiklas uoste, jūroje bei priekrantėje. Tarp jų – inžineriniai, geologiniai, ekogeologiniai tyrimai, poveikio aplinkai, veiklos rizikų vertinimas ir kt.

Tokia bei panaši mokslo ir verslo potencialo sąveika yra numatyta Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintoje Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai, arba kitaip – Jūrinio slėnio, programoje. Jos įgyvendinimo koordinavimas, efektyvus planavimas, o taip pat Jūrinio slėnio veiklos plėtra yra pagrindinės asociacijos „Baltijos slėnis“ veiklos užduotys.

Kaip vienas iš svarbiausių įrankių realizuojant mokslo ir verslo sąveikos potencialą įvardijamas Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centras, teikiantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas.

Centrui priklauso 5 laboratorijos: Laivyno ir ekspedicinių tyrimų laboratorija, kuriai priskirtas Klaipėdos universiteto laivynas, įskaitant ir mokslinių tyrimų laivą „Mintis“, Jūros chemijos laboratorija, turinti mobilią aplinkos oro tyrimų įrangą, Vandens transporto technologijų, Jūrinių konstrukcijų patikimumo bei Jūros ekosistemų laboratorijos.

2018 m. antroje pusėje, planuojama, kad Atviros prieigos centras persikels į naujas Klaipėdos universiteto miestelyje kylančias laboratorijų pastato patalpas, kurios bus aprūpintos moderniausia mokslinių tyrimų įranga. Klaipėdos universiteto vadovybė, lankydama uostamiesčio verslo įmones, jau dabar aktyviai pristato šio centro galimybes mokslinių tyrimų rezultatus pritaikyti praktikoje.

Galimybės išnaudoti šį potencialą buvo aptartos ir asociacijos „Baltijos slėnis“ valdybos posėdyje. Pasak naujojo asociacijos prezidento A. Kuzmarskio, labai svarbu yra išgryninti visų Jūrinio slėnio dalyvių galimybes ir poreikius, kad būtų lengviau atrasti pozicijas, kur mokslas ir verslas gali būti vienas kitam naudingi.

Neretai plėtrą planuojančios arba tam tikrus savo veiklos parametrus norinčios tirti verslo įmonės investuoja didelius pinigus į specifinės įrangos įsigijimą, kai tuo tarpu tokia įranga jau veikia universiteto laboratorijose ir tereikia užsakyti atitinkamus tyrimus. Tokia sąveika, anot asociacijos prezidento, yra naudinga įmonėse diegiant inovacijas, modernizuojant technologijas, sprendžiant įvairias aplinkosaugines, energetinių resursų panaudojimo ar kitas problemas.

Siekiant suartinti tyrėjus ir praktikus, A. Kuzmarskio siūlymu, pirmasis asociacijos naujos kadencijos valdybos posėdis įvyko jo vadovaujamoje Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje „BEGA“. Posėdžio metu buvo pristatyti ir kompanijos „BEGA“ įgyvendami veiklos modernizavimo projektai. Tarp jų – sumontuota moderni įranga, kurios dėka grūdų iškrovimo iš geležinkelio vagonų bei automašinų stotyje pavyko net septynis kartus sumažinti dulkėtumą. Taip pat – kompanijos specialistų sukurtas ir pagamintas elektrinis geležinkelio vagonų patraukimo robotas, kuris vagonų iškrovimo procese keičia tradicinius dyzeliniu kuru varomus šilumvežius ir leidžia visiškai eliminuoti išmetamųjų dujų emisijas į aplinką.

„Baltijos slėnio“ valdybos nariai, be kita ko, turėjo galimybę apsilankyti „Panamax“ tipo laive „Iron Kovdor“, atgabenusiame daugiau nei 62 tūkst. t mineralinių medžiagų krovinį, bei iš arti susipažinti su kompanijos „BEGA“ krovos darbų specifika.

Pasak asociacijos „Baltijos slėnis“ vykdančiojo direktoriaus dr. Nerijaus Blažausko, einant tokiu keliu, t.y. artimiau ir atviriau bendraujant su visomis Jūrinio slėnio įmonėmis, mokslo institucijos verslui gali padėti ne tik rasti tam tikrų veiklos problemų sprendimus, bet ir pritraukti įvairių fondų finansavimą tų sprendimų įgyvendinimui, į ką pačios verslo įmonės ne visada gali pretenduoti.

Daugiau informacijos:
Nerijus Blažauskas, asociacijos “Baltijos slėnis” direktorius
Tel. + 370 615 66909, el.p. nerijus.blazauskas@balticvalley.lt

Gediminas Gudavičius, KJKK „BEGA“ Komunikacijos vadovas
Tel. + 370 611 59010, el.p. g.gudavicius@bega.lt

Vakarų Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų ir Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo galimybių aptarimas

2015 m. kovo 27 d.

Apskrito stalo diskusija

PROGRAMA

2015 m. vasario 27 d. 13 val.
Klaipėdos mokslo ir technologijų parke, konferencijų salėje, 1 a.
Adresas: H. Manto 84, Klaipėda

Saugomų teritorijų direkcijų tikslų ir galimų bendradarbiavimo sričių su KU pristatymas (L. Dikšaitė, KNNP direkcija) (5 min.)
Klaipėdos universiteto tikslai ir veiklos bendradarbiaujant su saugomų teritorijų direkcijomis (KU atstovas) (5 min.)

DISKUSIJA PAGAL TEMAS:

  • Biologinė įvairovė ir Europinės svarbos buveinės: jų apsauga bei tvarkymas
  • Kultūros paveldas
  • Kraštovaizdžio architektūra
  • Turizmas
  • Aplinkosauginis švietimas
  • Viešinimas

Kiekviena tema trumpai pasisako Saugomos teritorijos direkcijos ir Klaipėdos universiteto atstovas. Siūloma trumpai pristatyti konkrečias veiklas, kuriose ST ir KU atstovai mato galimas bendradarbiavimo galimybes, projektų idėjas (jeigu tokios yra), vykdomus projektus, kaip gero bendradarbiavimo pavyzdžius.
Diskusijoje dalyvaus asociacijos “Baltijos slėnis” atstovai.

Tolimesnio bendradarbiavimo eigos aptarimas.

Organizatoriai: KU, Kuršių Nerijos NP, asociacija “Baltijos slėnis”

Prof. R. Žaromskio monografijos “Nemuno delta” pristatymas

2014 m. kovo 27 d.

Organizatorius: asociacija „Baltijos slėnis“.

Prof. Rimo Žaromskio monografijos “Nemuno delta” pristatymas.

Knygos “Jūros pašaukti” pristatymas

2012 lapkričio 8 d. 16 val.

Asociacijos “Baltijos slėnis” organizuotas knygos “Jūros pašaukti” pristatymas.

Knygoje apžvelgiama jūrinio mokslo, studijų ir tradicijų raida Klaipėdoje.

Baltijos slėnio viešoji paskaita – diskusija tema “Lietuvos jūrų uostų plėtra – mokslinis požiūris

2012 m. rugsėjo 21 d.

Organizatorius: asociacija „Baltijos slėnis“.

Klaipėdos mokslo ir technologijų parke įvyko asociacijos Baltijos slėnio viešoji paskaita – diskusija tema “Lietuvos jūrų uostų plėtra – mokslinis požiūris“.

Diskusijos pagrindinis pranešėjas – KU prof. Vytautas Paulauskas. Kartu su prof. V. Paulausku diskusijos tema pasisakė: Brunonas Gailiušis (Lietuvos energetikos institutas), Rimas Žaromskis (Klaipėdos universitetas), Algirdas Šakalys (LR Ministro pirmininko patarėjas) ir asociacijos “Baltijos slėnis” prieš keletą mėnesių išrinktas naujasis prezidentas Valentinas Greičiūnas.

Paskaitoje-diskusijoje dalyvavo Klaipėdos universiteto akademinės bendruomenės nariai, uosto direkcijos atstovai, didžiųjų Klaipėdos įmonių, susijusių su uosto veiklomis, vadovai ar jų paskirti atstovai.

Diskusijos pranešėjų prezentacijos: