Jūros mokslų ir švietimo forumo viešoji paskaita: „Paskutinysis ledynmetis rytinės Baltijos regione“

pagal | 2011 26 spalio

Organizatorius: asociacija „Baltijos slėnis“.

Pranešėjas – dr. Albertas Bitinas

Jūros mokslų ir švietimo forumas – viena iš veiklų įgyvendinant projektą „Asociacijos „Baltijos slėnis“ veiklos stiprinimas (BALTIJA)“. Forumo tikslas – skatinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą, skleisti mokslo žinias visuomenei ir stiprinti socialinius ryšius su Klaipėdos miesto ir regiono bendruomenėmis. Forumo paskaitose laukiami ne tik mokslininkai, dėstytojai, tyrėjai, studentai, bet ir visuomenės atstovai bei visi, neabejingi jūros problemoms.

Albertas Bitinas – geologas, fizinių mokslų daktaras. Mokslinių interesų sritys: kvartero geologija ir geomorfologija, stratigrafija, paleogeografija, glaciotektonika, jūrų ir krantų geologija, paleoseismologija. Daugiau kaip 100 mokslinių publikacijų ir konferencijų pranešimų tezių autorius. Tyrimų rezultatus yra paskelbęs tarptautiniuose mokslo žurnaluose „Science”, “Quaternary Science Reviews”, “Geophysical Research Letters”, “Boreas”, “Sedimentary Geology” ir kt. Monografijos „Pakutinysis ledynmetis rytinės Baltijos regione“ autorius (2011 m.). Dalyvavo ir skaitė pranešimus trijuose pasauliniuose geologiniuose kongresuose, keliose dešimtyse įvairių kitų tarptautinių mokslo forumų. Rengė kelis tarptautinius kvartero geologijos simpoziumus Lietuvoje. Dalyvavo ir tebedalyvauja Europos sąjungos, JAV Nacionalinio mokslo fondo, Tarptautinės sąjungos kvarterui tirti (INQUA) ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamuose programose bei projektuose. 1993 – 2009 metais, dirbdamas Lietuvos geologijos tarnyboje, vadovavo valstybinio geologinio kartografavimo projektams Rytų ir Pietryčių Lietuvoje, Pajūrio regione, rengiant Baltijos krantų geologinį atlasą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *